Εργοθεραπεία

Μέσα από την εργοθεραπεία προάγεται το μέγιστο δυνατό επίπεδο λειτουργικότητας του παιδιού σε όλους τους τομείς της ζωής του.
Οι στοχευόμενες δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται ενισχύουν – αναπτύσσουν:

 • Την ανεξαρτητοποίηση του παιδιού στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ΔΚΖ)
 • Την οργάνωση και αποτελεσματική ολοκλήρωση δραστηριοτήτων στους τομείς παραγωγικότητας του παιδιού ( μελέτη – σχολείο – ομάδα).
 • Την ενεργή δράση του παιδιού στο παιχνίδι και τον ελεύθερο του χρόνο
 • Την αλληλεπίδραση του παιδιού με το περιβάλλον

Έτσι προάγεται η αυτοφροντίδα, ο αυτοέλεγχος, η έκφραση αναγκών, η αυτοεκτίμηση και η ενεργή συμμέτοχη του παιδιού στο περιβάλλον του (οικογένεια, σχολείο, κοινωνία).

φυσικοθεραπεία Κηφισιά

Κινητικές Δεξιότητες

 • Αδρή και λεπτή κινητικότητα
 • Αμφίπλευρος Συντονισμός
 • Οπτικοκινητικός συντονισμός
 • Κινητικός σχεδιασμός
 • Χωρικός προσανατολισμός
 • Ισορροπία
 • Γραφοκινητικός συντονισμός
φυσικοθεραπεία Κηφισιά

Αισθητηριακές Δεξιότητες

 • Οπτική αντίληψη
 • Ακουστική αντίληψη
 • Γενοτική Επεξεργασία
 • Οπτική επεξεργασία ερεθισμάτων
 • Ιδιοδεκτικότητα
 • Αιθουσαιο
φυσικοθεραπεία Κηφισιά

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ΔΚΖ)

 • Προσαρμογές
 • Δεξιότητες διαβίωσης
 • Τουαλέτα
 • Καθαριότητα
 • Ένδυση
 • Σίτηση

 

φυσικοθεραπεία Κηφισιά

Γνωστικές Δεξιότητες

 • Οργάνωση – ταξινόμηση
 • Διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Συγκέντρωση
 • Μνήμη
Εργοθεραπεία
Εργοθεραπεία

Καλέστε μας για πληροφορίες

 

Ευκαιρία να χτίσουμε

 

μια σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί