Συμβουλευτική γονέων

Συμβουλευτική Γονέων από Παιδοψυχίατρο

Βασικοί στόχοι είναι:

  • η ενίσχυση των γονέων στην αναγνώριση, κατανόηση και διαχείριση των συναισθημάτων και των δυσκολιών τόσο του παιδιού όσο και των ίδιων
  • η ενδυνάμωση των γονέων στην καλύτερη διαχείριση κρίσεων, συγκρούσεων και άλλων προβλημάτων
  • η ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου
  • η βελτίωση της ενδο-οικογενειακής επικοινωνίας
  • η βελτίωση της λειτουργικότητας της οικογένειας

 

Συμβουλευτική γονέων

play and therapy

Καλέστε μας για πληροφορίες

 

Ευκαιρία να χτίσουμε

 

μια σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί