Πρώιμη Παρέμβαση

Φυσικοθεραπεία σε βρέφη και νήπια

Η Πρώιμη παρέμβαση υποστηρίζει τις ανάγκες που προκύπτουν σε βρέφη ή νήπια με αναπτυξιακές διαταραχές (ή τον κίνδυνο αυτών) και της οικογένειας τους. Στόχος της θεραπείας σε αυτές τις ηλικίες είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης (κινητικό συντονισμό , γνωστικές μεθόδους , συναισθηματική ωριμότητα κτλ.) αλλά και η ενίσχυση της ικανότητα της οικογένειας να ανταποκριθεί σε ειδικές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν.

Μέσω της εξειδικευμένης για αυτές τις ηλικίες θεραπευτικής παρέμβασης προωθείται η ανάπτυξη των πρώτων κινητικών δεξιοτήτων καθώς αυτές είναι η βάση για δεξιότητες παιχνιδιού και λειτουργικές ικανότητες.

Το θεραπευτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι εξατομικευμένο, να αποτελείται από μία ομάδα θεραπευτών διαφόρων κλάδων (φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, κτλ.) ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας με την οποία θα πρέπει να υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία και συνεργασία  .

Όσο πιο νωρίς ξεκινήσει ένα βρέφος – νήπιο με αναπτυξιακές δυσκολίες την θεραπεία τόσο περισσότερες  οι πιθανότητες για μεγαλύτερη ανεξαρτησία και αυτοπεποίθηση στο μέλλον.

Πρώιμη Παρέμβαση – Φυσικοθεραπεία σε βρέφη και νήπια

Όλα τα παραπάνω αποσκοπούν στη βελτίωση της αδρής κίνησης που περιλαμβάνει:

το ρολλάρισμα, το κάθισμα, το μπουσούλισμα, την ορθοστάτηση,τη βάδιση, το τρέξιμο, την εκμάθηση σκάλας, τη διαχείριση περιπατητούρας ή βακτηριδίων, ακόμα και την ασφαλή διαχείριση της σχολικής αυλής ή της παιδικής χαράς.