ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΝΤΟΧΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗ

Φυσικοθεραπεία για παιδιά αύξηση αντοχής

Αντοχή είναι η ικανότητα του οργανισμού να αντιστέκεται στην κόπωση. Διατηρώντας ή επαναλαμβάνοντας μία δεδομένη δύναμη αυξάνεται η αντοχή με αποτέλεσμα την βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας. Φυσικοθεραπεία για παιδιά με στόχο την αύξηση της αντοχής. Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία περιλαμβάνει διάφορα στάδια για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου.