Φυσικοθεραπεία και εκπαίδευση βάδισης με Litegait

Το Litegait είναι ένα θεραπευτικό εργαλείο που προωθεί την εκπαίδευση της βάδισης μέσω μερικής φόρτισης του σωματικού βάρους.

Αυτό το σύστημα εκπαίδευσης της βάδισης παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον , χωρίς την πιθανότητα πτώσεων, αφήνοντας χώρο για βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων και δίνοντας ένα αίσθημα επιτυχίας και ικανοποίησης.

Με την χρήση Litegait τα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν την εκπαίδευση όρθιας στάσης και βάδισης πολύ νωρίτερα (και σε χαμηλότερο επίπεδο) λόγω της υποστήριξης μέρους του σωματικού βάρους.

Μέσω μιας μεγάλης γκάμας ρυθμίσεων και προσαρμογών υπάρχει η δυνατότητα εξάσκησης πολλών θεραπευτικών ασκήσεων σε θέσεις στατικής αλλά και δυναμικής ισορροπίας, αλλά και εκπαίδευση της βάδισης με σωστή ευθυγράμμιση και σωστή στάση κορμού.

Litegait φυσικοθεραπεία και εκπαίδευση βάδισης

Όλα τα παραπάνω αποσκοπούν στη βελτίωση της αδρής κίνησης που περιλαμβάνει:

το ρολλάρισμα, το κάθισμα, το μπουσούλισμα, την ορθοστάτηση,τη βάδιση, το τρέξιμο, την εκμάθηση σκάλας, τη διαχείριση περιπατητούρας ή βακτηριδίων, ακόμα και την ασφαλή διαχείριση της σχολικής αυλής ή της παιδικής χαράς.