Φυσικοθεραπεία και εκπαίδευση βάδισης

Η εκπαίδευση βάδισης γίνεται με ένα συνδυασμό ασκήσεων, που είναι εξατομικευμένες για το κάθε παιδί, και του εξοπλισμού που περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Litegait

Το Litegait είναι ένα θεραπευτικό εργαλείο που προωθεί την εκπαίδευση της βάδισης μέσω μερικής φόρτισης του σωματικού βάρους.
Αυτό το σύστημα εκπαίδευσης της βάδισης παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον , χωρίς την πιθανότητα πτώσεων, αφήνοντας χώρο για βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων και δίνοντας ένα αίσθημα επιτυχίας και ικανοποίησης.
Με την χρήση Litegait τα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν την εκπαίδευση όρθιας στάσης και βάδισης πολύ νωρίτερα (και σε χαμηλότερο επίπεδο) λόγω της υποστήριξης μέρους του σωματικού βάρους.
Μέσω μιας μεγάλης γκάμας ρυθμίσεων και προσαρμογών υπάρχει η δυνατότητα εξάσκησης πολλών θεραπευτικών ασκήσεων σε θέσεις στατικής αλλά και δυναμικής ισορροπίας, αλλά και εκπαίδευση της βάδισης με σωστή ευθυγράμμιση και σωστή στάση κορμού.

Διάδρομος βάδισης

Έρευνες δείχνουν ότι ο διάδρομος βάδισης έχει την προοπτική να επηρεάσει θετικά τη βάδιση ενός παιδιού με νευρολογικές, αναπτυξιακές ή ορθοπεδικές διαταραχές. Πέρα από τη βελτίωση της αντοχής,την ενδυνάμωση και τη βελτίωση του συντονισμού των κάτω άκρων, προωθεί τη δημιουργία φυσιολογικών προτύπων βάδισης.
Σε συνδυασμό με το Litegait, προωθεί την δημιουργία φυσιολογικών προτύπων βάδισης με έλεγχο της φόρτισης βάρους, της ισορροπίας και της όρθιας στάσης σε ασφαλές περιβάλλον στήριξης, εξαλείφοντας το φόβο πτώσεων. Με αυτόν τον τρόπο, ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να επικεντρωθεί σε λάθη που κάνει το παιδί κατά τη βάδιση (ανεπαρκής προώθηση του κάτω άκρου, ψαλιδισμός, κλπ) και να τα διορθώσει με ασφάλεια.

Παράλληλες μπάρες

Οι παράλληλες μπάρες είναι ένα εργαλείο εκπαίδευσης βάδισης που προσφέρει τη μέγιστη στήριξη και σταθερότητα αλλά κίνηση προς μια μόνο κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό, μόλις ολοκληρωθεί η εκπαίδευση στις παράλληλες μπάρες γίνεται μετάβαση σε επόμενη μορφή εκπαίδευσης.

Περπατούρα

Οι περπατητούρες προσφέρουν μέγιστη υποστήριξη με δυνατότητα κίνησης προς διάφορες κατευθύνσεις. Υπάρχουν δυο είδη περπατούρας: η πρόσθια η οποία τοποθετείται μπροστά από το παιδί και η οπίσθια που τοποθετείται από πίσω. Η επιλογή για τη σωστή περπατούρα γίνεται από τη θεραπευτική ομάδα.

Βακτηρίες

Οι βακτηρίες ή αλλιώς μπαστουνάκια, είναι βοηθήματα βάδισης που χρησιμοποιούνται από παιδιά στα οποία δεν τους επιτρέπεται ή είναι αδύνατη η πλήρης φόρτιση των κάτω άκρων. Αυξάνουν την κινητικότητα, προωθούν την ανεξαρτησία και διευκολύνουν τη βάδιση.

Όλα τα παραπάνω αποσκοπούν στη βελτίωση της αδρής κίνησης που περιλαμβάνει:

το ρολλάρισμα, το κάθισμα, το μπουσούλισμα, την ορθοστάτηση,τη βάδιση, το τρέξιμο, την εκμάθηση σκάλας, τη διαχείριση περιπατητούρας ή βακτηριδίων, ακόμα και την ασφαλή διαχείριση της σχολικής αυλής ή της παιδικής χαράς.