ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ

Φυσικοθεραπεία διατάσεις
Φυσικοθεραπεία διατάσεις
Φυσικοθεραπεία διατάσεις
Φυσικοθεραπεία διατάσεις

Παιδική φυσικοθεραπεία ασκήσεις διατάσεων

Διατάσεις ή ασκήσεις παθητικής τροχιάς είναι ένα σύνολο συγκεκριμένων κινήσεων, που στοχεύουν στην αύξηση του μήκους των μυών, με απώτερο σκοπό την βελτίωση της κινητικότητας των αρθρώσεων. Οι διατάσεις μπορούν να γίνουν σε συγκεκριμένη άρθρωση και μεμονωμένο μυ  είτε συνολικά μέσω λειτουργικών κινήσεων σε πολλές μυϊκές ομάδες μαζί.  Η βελτίωση της κινητικότητας των αρθρώσεων ή η ελαστικότητα είναι μία σημαντική προϋπόθεση για την ενδυνάμωση των μυών.